Adatkezelés

		
            A MÖTT Adatvédelmi Nyilatkozata

            Kihez fordulhat, ha kérdése van?

1. Az Adatkezelő 
Neve: Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület (MÖTT)
Cím: 1022 Budapest, Herman Otto út 15
Adatkezelő képviselője: Dr. Darvas Béla
Adatkezelő Adatvédelmi felelőse: Simon Gergely
Az Adatvédelmi felelős elérhetősége: simong@envitrend.hu
A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai
  Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a
  vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy
  visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás
  a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően
  az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja: Milyen adatokat kérünk, és mire használjuk azokat?

2.1. Adományozók nyilvántartása
Beérkező adományok (alapvetően adó 1%-felajánlás) adatbázisban történő kezelése
  adományozónként.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Email cím
  • Egyedi azonosító
  • Adományozás(ok) időpontja
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.2. Adományozók nyilvántartása
Befizetések bizonylatainak megőrzése és nyilvántartása pénzügyi számviteli
  kötelezettségek igazolásához.
Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség
A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Email cím
  • Egyedi azonosító
  • Adomány összege
  • Adományozás(ok) időpontja
  • Adományozási projekt nevének vagy statisztikai számának nyilvántartása
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.3. Konferenciák, rendezvények szervezése
Konferenciákról körlevél kiküldése elektronikus formában, meghívók kiküldése,
  résztvevők regisztrálása.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelés forrása: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Adatkezelés forrása: nyilvános forrásból származó adatok
A kezelt adatok köre:
  • Email cím
  • Név
  • Munkahely/szervezet, pozíció
  • Telefonszám
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig, jogos érdek esetén tiltakozásig

2.4. Sajtókommunikáció
Sajtóközlemények kiadása elektronikus formában, meghívók kiküldése
  sajtóeseményekre és sajtókommunikáció folytatása
  az Adatkezelő honlapján.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelés forrása: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Adatkezelés forrása: nyilvános forrásból származó adatok
A kezelt adatok köre:
  • Email cím
  • Név
  • Telefonszám
  • Médium neve
  • Informatikai naplófájl
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig, jogos érdek esetén tiltakozásig

2.5. Rendezvények dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása
Nyilvános rendezvényeken fotó- és videófelvételek készítése, és ezek publikálása
  a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, mely jelen esetben cselekedetben
  nyilvánul meg, azaz a nyilvános rendezvényen való részvétellel.
A kezelt adatok köre:
  • Fénykép
  • Videófelvétel
Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

2.6. Egyesületi tagok adatainak nyilvántartása, és közgyűlésen részt vett
  természetes személyek nyilvántartása. Közgyűlés összehívása,
  a meghívók kiküldése,   a résztvevők adatainak regisztrálása,
  kezelése, tárolása.
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Lakcím
  • Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Törvényben meghatározott ideig, az egyesület
  megszűnését követően 8 évig.

2.7. Szervezeti adminisztráció, munkaszervezés, munkahatékonyság növelés
Bejövő számlák kezelése, nyilvántartása és átadása a könyvelésnek,
  kapcsolattartás a partnerekkel.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A szervezet jogos érdeke a munkaszervezés
  hatékonyságának növelése érdekében adatkezelést végezni.
A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Postacím
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.8. GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek,
  érintetti igények, kérdések.
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Kezelt adatok köre:
  • Név
  • Adatvédelmi azonosító
  • Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
  • Érintetti kérelem eredménye
  • Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: nem selejtezendő

2.9. Kapcsolattartás szerződött partnerek képviselőivel:
  • A kapcsolattartó azonosítása, a többi kapcsolattartótól való
   megkülönböztetése
  • Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
  • Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó
   dokumentumainak kezelése
  • Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés
  • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos
   szolgáltatások
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke üzleti
  partnereinek kapcsolattartóinak adatait kezelni a szerződés
  teljesítése érdekében.
A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Postacím
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő
  4. év március utolsó munkanapján.


3. Érintettek köre: Kinek az adatait kezeljük?

A Szervezetet követő, támogató, rendezvényeink regisztráltan részt vevő
  és tevékenységeit segítő vagy tevékenységeiben részt vevő természetes
  személyek, a szervezet telephelyére belépő természetes személyek,
  az egyesületi tagok, valamint azok a természetes személyek,
  akik a szervezet nyilvános közgyűlésén részt kívánnak venni.

4. Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat
  megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat.
  Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadása kötelező,
  az Adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó
  adatmezőket.

5. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:
  az adatkezelési cél meghiúsulása.

6. Gyermekek
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak,
  és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat
  az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti
  gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb
  megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött
  adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: postai- és futárszolgálatok, szállítmányozó cégek,
  IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő,
  könyvelési szolgáltató, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési
  szolgáltatók, utazási irodák, repülő társaságok, biztosító társaságok,
  szálláshely szolgáltatók, eDM szolgáltatók, CRM szolgáltatók,
  telemarketing cégek, jogi tanácsadók, GDPR tanácsadó, üzleti tanácsadók,
  közösségimédia-oldalak, webes alkalmazás szolgáltatók.

7.1. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái
Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a
  felhasználók adatait:
Nem EGT tagállam címzettje Az adattovábbítás garanciái
  • Google
    ◦ Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield
  • Facebook
    ◦ Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az Adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k)
  kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az
  Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai
  ismerhetik meg.


9. Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg
  az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét,
  ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége,
  hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával,
  tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg.
  Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja
  a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének
  nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt
  érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét
  az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

10. Az Érintettek jogai
Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél
  • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti adatainak helyesbítését,
  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
  • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén
  juttathatja el az Adatkezelő számára
  • kérheti adatainak átadását másik Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés
   szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás
   keretében kezeli,
  • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának
   visszavonásáról.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül
  – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben –
  teljesíti vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.
  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1. A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat havonta az
  első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül
  2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak,
  az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
  • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára
   vetített költsége, mint óradíj.
  • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
  • Továbbá a papíralapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége
   önköltségi áron és postázási költsége.

11.2. Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra
  vagy a Szervezet, mint Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik
  a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet
  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
  • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú
   a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy
  közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
  Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
  ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják,
  amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb
  időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további
  adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította
  az Érintett adatait.
A kérelem teljesítése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket,
  melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő,
  ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.


11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a – 8-as pont kivételével – és a felvételeket
  az EGT tagállamain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett
  és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési
  intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
  • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
   feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
   hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
  • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
   adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
  • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről
   és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
  érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen
  megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy
  feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve
  magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul
  értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
  megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik
  személyek   által megvalósított érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett
  adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Analitikai szolgáltatások, sütik
Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait
  használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok,
  valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés
  alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör)
  szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés,
  továbbá hirdetésremarketing-listákon való felhasználás céljából.
A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink
  és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.
A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics
  szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a
  Google Display Hálózat hirdetései. Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett
  nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.
  Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk.
  Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás
  kikapcsolható ezen a linken.
További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között
  részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről.
  A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el
  a készüléke kézikönyvét.
Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását.
  Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal
  elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

14. Alkalmazott jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
   és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
   2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infó törvény”),
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
   2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
   civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

15. Jogorvoslat
Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és igyekszünk azt
mihamarabb rendezni. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte,
az alábbi intézményekhez fordulhat.

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén fordulhat
  • az illetékes törvényszékhez,
  • a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez
  • vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
   Hatóságnál:
     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
     Posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603
     Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
     Telefon: +36 (1) 391-1400
     Fax: +36 (1) 391-1410
     E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
     URL http://naih.hu