Nyílt levél

  A Magyar Ökotoxikológiai Társaság nyílt levele
  Nagy István miniszternek

  A glyphosate-használat szigorításának indítványa


  Tisztelt Miniszter úr, kedves Nagy doktor!


  A Magyar Ökotoxikológiai Társaság képviseletében hivatalosan és a társaság tagjaival megszavaztatott dokumentumban indítvánnyal fordulok önhöz, és kérem, hogy ezt az elektronikusan küldött dokumentumot kinyomtatni, iktatni és megválaszolni szíveskedjen.

  A Fővárosi Bíróság 2011. június 17-én 14452 sorszámmal jegyezte be a Magyar Ökotoxikológiai Társaságot (MÖTT) és egyben közhasznú szervezetté minősítette. Tudományos célú civilszervezetként működünk, s évente november utolsó hetében tartott konferenciáinkon számolunk be a mezőgazdasági környezetanalitika és ökotoxikológia hazánkban létrehozott eredményeiről. Független szervezetként működünk, vagyis nem támogatja egyesületünk működését senki; tagdíjakból és állami pályázatokból tartjuk el magunkat. Rendezvényeink ingyenesek, a szervezőink munkájukat meggyőződésből végzik, azzal a hittel, hogy az ország lakossága számára a mezőgazdasági termékek fogyasztását biztonságosabbá tesszük. Ebben a tekintetben az országban az egyetlen, a mezőgazdasági környezet-egészségügy területén működő közhasznú civilszervezet vagyunk, amely az agrokemizálás területén lépést igyekszik tartani a világ tudományosságának eredményeivel.

  A jelenlegi indítványunknak konkrét célja van, mivel Magyarország Rapporteur Member State megbízással Franciaország, Hollandia és Svédország mellett kulcsszerepet kapott a glyphosate hatóanyag 2019-2021 között esedékes felülvizsgálatában. A re-regisztrációt illetően eddig is széleskörű és konfrontatív vita bontakozott ki. A hazai környezet-egészségügy területén dolgozó kutatók azonban egységes álláspontot képviselnek abban a tekintetben, hogy glyphosate jelenlegi széleskörű használata komoly környezet-egészségügyi veszélyeket foglal magában, amelyre érdemben („…az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés… joga”) és szellemében vonatkozik az Alaptörvény XX. cikke, amely nyílt technológiájú GM-növények esetében, elővigyázatossági célból hazánk következetesen, és szerintünk is helyesen alkalmazott idáig. Ez a kitétel a diffúz környezetszennyező glyphosate hatóanyagra legalább annyira érvényes, mint az idegenbeporzású növényekre.

  A glyphosate-nak és bomlástermékének az AMPA-nak a megjelenése a felszíni és talajvizeinkben, a lakosság vérében és vizeletében igen súlyos figyelmeztetések, amelyekre kötelességünk felhívni a figyelmet, s ennek szellemében érvelni. Hazánk nagyon helyesen járt el akkor, amikor a faggyúamin (pl. POEA) formázóanyaggal készült glyphosate-készítmények kivonása mellett döntött. Ez a formázóanyag ugyanis jelentős szerepet játszott a felfokozott biológiai hatásokban. A különféle hatások közül a rákkeltő hatás az, ami körül a veszély (IARC) és kockázat alapú rizikóelemzés (EFSA) eltérő végeredményre jutott. Pillanatnyilag nem erről szól a mondanivalónk, hiszen az egészségtudományi területen a kutatók folyamatosan mutatják be az eredményeiket. A non-Hodgkin limfóma nevű betegséggel kapcsolatos eddigi tudásunk újraértékelése ismételten azt mutatta, hogy a glyphosate használata növeli a permező szerrel foglalkozó, a készítményekre érzékeny munkások esélyét arra, hogy az életet veszélyeztető rosszindulatú betegséget szerezzenek. Ezt az elővigyázatosságra épülő európai hozzáállás nem hagyhatja figyelmen kívül. Minden bizonnyal ezt illetően hazánk megvárja az Európai Unió döntését. [1] Ezt megelőzően indítványozzuk, hogy a miniszter úr hozzon létre tudományos bizottságot, amelyben a hazai, nemzetközileg is jegyzett kutatást (ebből kiemelhetjük Székács András professzor urat, aki a NAIK AKK igazgatója) végzők nyilvánosan képviselhetik a környezettudomány eredményeit. Egy ilyen bizottság munkájában a Magyar Ökotoxikológiai Társaság is örömmel bekapcsolódna. A mezőgazdasági és ipari érdekképviseletekre épülő AM Növényvédelmi Bizottsága ezt a szerepet nem töltheti be, hiszen tagjai elsősorban óhajokat/érdekeket és nem konkrét és korszerű tudást közvetítenek! A hazai köztisztviselők és kutatók ebbéli konfliktusait jó lenne megelőzni!

  Míg a hatóanyagok engedélyezése az Európai Unió döntési körébe tartozik, addig a készítmények engedélyezése és használata már nemzeti hatáskörbe. A Magyar Ökotoxikológiai Társaság nem helyeselheti, hogy a felszíni és talajvizeket elszennyező glyphosate hatóanyag III. forgalmi kategóriás készítményekben kapható nálunk. Vízkincsünk kiemelt védelmet érdemel, mert nem helyettesíthető, s így elkerülhetetlen a napi fogyasztás, vagyis a krónikus betegségekre gondolva a krónikus kitettség állapota. [2] Indítványozzuk tehát, hogy következő évtől a glyphosate-tartalmú készítmények I. forgalmi kategóriába kerüljenek, vagyis kizárólag növényvédelmi szakmérnökök felügyelete mellett legyenek használhatók. A glyphosate-használat teljes körű tiltása nagyüzemi viszonyok mellett pillanatnyilag problematikus (pl. invazív, vegetatív úton szaporodó gyomfajok elleni védekezés), de a jövőben megoldandó feladat. A házi kerti használat azonban nem javasolható. A hatóanyag diffúz szennyező képessége ugyanis nem áll meg a telekhatárnál, hanem a talajvizet elérve azzal együtt mozog tovább. Ez az oka annak, hogy egy hazai felmérés az ökotermesztők gabonamintáiban kimutatható mennyiségű glyphosate-szermaradékot talált. Ez a hatóanyag csak speciális szakemberek felelősségvállalása mellett alkalmazható.

  További szigorítást is indítványozunk, ami úgyszintén nemzeti hatáskörű. [3] Nyomatékosan kérjük, hogy a glyphosate-hatóanyagú készítményekre csak vetés előtti gyomirtásra adjon engedélyt, tiltsa tehát a vele való állományszárítás és kései gyomirtás teljes gyakorlatát. A glyphosate szisztemikus gyomirtó, tehát az állományszárításra való alkalmazáskor a haszonnövény felveszi és így szermaradékként jelentkezik a termékben. Ennek a RASFF rendszerében lencseféléken maradt konkrét nyoma, de a sörök, borok és péksütemények szennyezettségének is ez lehet az oka.

  Kérjük miniszter urat, hogy fontolja meg a felelősségtől vezérelt indítványunkat és intézkedjen a rendelkezésére álló ügyintézési idő alatt. Meggyőződésünk, hogy Magyarországnak ezen a környezet-egészségügyi területen követnie kell a nyugat-európai törekvéseket, hiszen ellenkező esetben a hazai termékeink kémiai biztonságossága kritikák kereszttüzébe kerül majd, s a hazai ökotermesztés is veszélyeztetetté válik.

  Budapest, 2019. október 5.
  Darvas Béla DSc sk.
  a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöke


  2015: Sri Lanka betiltotta a glyphosate felhasználást. 2018. júliusában a tilalmat részben feloldotta; Hollandia betiltotta a magánhasználatot; Argentínában 400 városban szigorították a használatot;
  2016: Omán, Szaúd-Arábia, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein és Quatar tiltja a használatot; Olaszország tiltja a lakókörzetekben és az állományszárítási célra való alkalmazást; Portugália lakókörzetekben tiltja; Spanyolországban Barcelona, Madrid, Zaragoza és további területek szorgalmazzák a tiltást; El Salvador a 2013-ban bevezetett tiltást alkalmazni kezdi;
  2017: Málta tiltja a területén a használatot; Bermuda betiltja az alkalmazást; Franciaország minden növényvédő szer használatát betiltja a városi parkokban. 2021-ig tervezik a glyphosate használatát; Skócia 2022-ig tervezi a glyphosate engedélyezését; Svédország a magánhasználatot tiltja; Svájc jelentős része a glyphosate tiltását szorgalmazza;
  2018: Luxemburg tiltja a glyphosate használatát a területén; Saint Vincent és a Grenadine-szigetek betiltották az alkalmazást; Belgium betiltja a totális gyomirtók használatát a nem professzionális felhasználók számára; Csehország szigorította a glyphosate állományszárítási célra való használatát; Dánia tiltja a glyphosate hatóanyaggal való állományszárítást; Szlovénia a tiltást szorgalmazza; Az Egyesült Királyság több városa (pl. London) is tiltja a használatot;
  2019: Vietnam betiltja a glyphosate alkalmazását; Malawi felfüggeszti a glyphosate hatóanyagra kiadott importengedélyeket; Ausztria teljes körű tiltást vezet be; Franciaország a szőlőből való tiltásra készül; a Német kormány korlátozások bevezetése mellett 2023-ban tiltja be.

  Ajánlott olvasmányok a hazánkban keletkezett tudományos munkákból:
  1./ http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6032
  2./ https://www.intechopen.com/…/he…/forty-years-with-glyphosate
  3./ http://www.bdarvas.hu/articles/idn6042
  4./ http://real.mtak.hu/…/Environmental-and-Toxicological-Impac…
  5./ https://www.frontiersin.org/articles/…/fenvs.2018.00078/full
  6./ http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6097
  Az eredeti levél linkje: http://www.bdarvas.hu/ismeretterje…/kemiai_biztonsag/idn6106
  (db)