Az Egyesület célja

A Fővárosi Bíróság 2011. június 17-én 14452 sorszámmal jegyezte be a Magyar Ökotoxikológiai Társaságot (MÖTT) és egyben közhasznú szervezetté minősítette.
A Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) alakuló Közgyűlésére 2011. március 11-én került sor. A változó jogi környezet miatt szükségessé vált az Alapszabály módosítása, amelyet a Társaság 10. majd 11. Közgyűlése megvitatott és elfogadott.

A MÖTT feladatának tekinti a kémiai és biológiai ágensek bioszférára gyakorolt következményeinek vizsgálatát. A MÖTT minden év novemberében (a Tudományok Napjának rendezvénysorozat keretein belül egynapos tudományos konferenciát szervez kémiai, biológiai/genetikai és élelmiszerbiztonság, környezetegészségügy témakörökben.

Önálló honlapján (http://www.ecotox.hu) folyamatos tájékoztatást nyújt a működéséről. A MÖTT a Biokontroll Hungária mellett a Biokontroll tudományos folyóirat társkiadója; az open access típusú elektronikus lap számait a honlapon hamarosan elérhetővé teszi.
Létrehoztuk a magyar GMO kutatás cikkeinek adatbázisát, amely a honlapon keresztül mindenki számára elérhető.

A MÖTT célja, hogy feltárja az ökoszisztémára gyakorolt hatásokat és elősegítse a negatív hatások mérséklését.