A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Honlapja

Célunk: a hazai ökotoxikológiai kutatás és oktatás fórumának megteremtése


Hosszas előkészítés után 2011-ben megalakult a Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület (MÖTT). A kémiai és biológiai ágensek bioszférára gyakorolt hatásainak vizsgálatára vállalkozó szakmai közösség megalapításának gondolata immár hazánkban is egy évtizedre tekint vissza. 2004-ben, a „Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban” című konferencia során eljutottunk a megalapítás gondolatáig. A MÖTT alapító tagjai között mezőgazdasági és tudományegyetemeink oktatóit, tudományos kutatóintézeteink munkatársait, hatósági szakértőket, ökológiai gazdálkodással foglalkozó szakembereket, valamint civilszervezetek képviselőit egyaránt megtaláljuk.

A MÖTT új színt hozott a hazai környezettudományi kutatásokba és 2019-től Ökotoxikológia néven tudományos folyóiratot jelentet meg. Folyóiratunk a Biokontroll ökotoxikológia rovatát folytatja, ami 2018-ban zár.

Tudományos rendezvényünket az Ökotoxikológiai Konferenciát évente a Tudomány Napja időszakában tartjuk és két rendszeres szimpóziumot foglal magában a géntechnológia – növény- és környezetvédelmi, valamint a környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpóziumokat, amelyeket korábban a Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvényeiként szerveztünk.

XII. Konferencia

2022. november 25.

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XII. Konferenciáját megtartottuk.

A konferencia anyaga máris hozzáférhető a "Teljes anyagok" menüpont alatt.

Naptár

2022. november 25.

Tudományos konferencia és Közgyűlés
Nem tagok is résztvehetnek, előzetes regisztráció után.

Folyóirat

Új elektronikus folyóirat

Folyóiratok

A Társaság folyóirata: Ökotoxikológia

A régi (lezárt) folyóirat: bioKontroll

Adója társadalmi célra jutó 1%-át ajánlja fel a Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesületnek. A kedvezményezett adószáma: 18220069-1-41
Bevételi forrásunk a tagdíjak és néhány felajánlás. A tagdíjbefizető csekkre a könyvelés miatt rá kell írni hogy "tagdíj", ellenkező esetben nem tudjuk mint tagdíj lekönyvelni.

Facebook 1

Közösségi oldalunk, vitafórum

Ökotoxikológia közösségi oldal

https://www.facebook.com/ecotoxicology2020/

Ökotoxikológiai információk, viták, érvek, megjegyzések

Facebook 2

A MÖTT oldala

A MÖTT Facebook oldala

https://www.facebook.com/okotox/

A X. Tudományos Konferenciával kapcsolatban itt talál naprakész információt.