A Magyar Ökotoxikológiai Társaság Honlapja

Célunk: a hazai ökotoxikológiai kutatás és oktatás fórumának megteremtése


Hosszas előkészítés után 2011-ben megalakult a Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesület (MÖTT). A kémiai és biológiai ágensek bioszférára gyakorolt hatásainak vizsgálatára vállalkozó szakmai közösség megalapításának gondolata immár hazánkban is egy évtizedre tekint vissza. 2004-ben, a „Kémiai és genetikai biztonság a mezőgazdaságban” című konferencia során eljutottunk a megalapítás gondolatáig. A MÖTT alapító tagjai között mezőgazdasági és tudományegyetemeink oktatóit, tudományos kutatóintézeteink munkatársait, hatósági szakértőket, ökológiai gazdálkodással foglalkozó szakembereket, valamint civilszervezetek képviselőit egyaránt megtaláljuk.

Bízunk abban, hogy a MÖTT új színt hoz a hazai környezettudományi kutatásokba és – minthogy a Biokontroll ökotoxikológia rovatát elsődleges fórumunknak tekintjük – tudományos folyóiratunkban is.

Tudományos rendezvényünket az Ökotoxikológiai Konferenciát évente a Tudomány Napja időszakában tartjuk és két rendszeres szimpóziumot foglal magában a géntechnológia – növény- és környezetvédelmi, valamint a környezetanalitikai és ökotoxikológiai szimpóziumokat, amelyeket korábban a Növényvédelmi Tudományos Napok szatellit rendezvényeiként szerveztünk.

Naptár

2018. november 23

VIII. Ökotoxikológiai Konferencia és Taggyülés
2018. november 23. 9:00 - 17:30 Óra
Nincs parkolási lehetőség!
Helye: Fodor József előadóterem
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Adója társadalmi célra jutó 1%-át ajánlja fel a Magyar Ökotoxikológiai Társaság Egyesületnek. A kedvezményezett adószáma: 18220069-1-41
Bevételi forrásunk a tagdíjak és néhány felajánlás. A tagdíjbefizető csekkre a könyvelés miatt rá kell írni hogy "tagdíj", ellenkező esetben nem tudjuk mint tagdíj lekönyvelni.

Facebook

Közösségi oldalunk

Egyesületünk Facebook oldala

www.facebook.com/pages/Magyar-Ökotoxikológiai-Társaság

Látogasson el ide is!