bioKontroll Folyóirat

Szerzőknek


Szerzői útmutató a bioKontroll laphoz (2018)

A félévenként megjelenő, ingyenesen elérhető, online (értsd open access) bioKontroll folyóirat a környezettudomány szakterületéről tudományos igényű magyar és angol nyelvű cikkeket és híreket közöl. Ezek a környezet-analitika, az ökotoxikológia, az alkalmazott ökológia, a dietétika, a környezet-egészségügy, az ökológiai növénytermesztés és állattenyésztés.
Tudományos szakcikként szerepelhet áttekintő tanulmány (minireview) és kísérleti eredményeket leíró eredeti szakcikk. Örömmel veszünk informatív rövid közleményeket is. A lap publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, konferenciaismertetéseket és válogatásokat is közöl.

A közleményeknek az alábbiakat kell teljesíteni:

 • Cím: legfeljebb 100 karakter, magyar és angol nyelven; szerző(k); szerző(k) munkahelye(i).
 • Összefoglaló: a tudományos szakcikkek elején legfeljebb 1.000 leütés összterjedelmű (értsd karakterek száma szóközökkel) összefoglaló szerepeljen külön magyar és angol nyelven.
 • Szerkezet: tudományos szakcikk a Bevezetés – Módszer – Eredmények – Következtetések – Szakirodalom tagolást kövesse. Áttekintő cikkben a fenti tagolástól szabadon el lehet térni.
 • Szakirodalom: a hivatkozások a szövegben szerzőnév és megjelenési év szerinti hivatkozással, szögletes zárójelben szerepeljenek. Kettőnél több szerzőjű cikket angol nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a szerkesztőség címére elküldeni. A tudományos szakcikk 12.000–36.000 leütés összterjedelmű lehet. Ehhez összesen 2-6 táblázat, jó minőségű színes ábra vagy kép tartozhat. Az ábrákat és képeket külön jpg file-okban kérjük (egyedi méret: 120x80-90 cm; legalább 150 dpi).
 • A ’Szakirodalom’ szekcióban a hivatkozások formái:
  • Folyóiratcikk hivatkozása
   Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD (1973) Carcinogens are mutagens: A simple test system combining liver homogenates for activation and bacteria for detection. Proc Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285.
 • Könyv vagy könyvfejezet hivatkozása
  van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University of California Press, Berkeley, CA, USA. Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus thuringiensis use and resistance management. In: Insecticides with Novel Modes of Action (Ishaaya I, Degheele D, Eds) Springer Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-137.
 • Tudományos szakcikkek esetében
  mérettől függően 20-30 hivatkozás megengedett, ami nem lehet kézirati, bulvár vagy hiányos hivatkozás. A felsorolt hivatkozásoknak a szövegben szerepelnie kell.

 • Rövid közlemények 6.000–12.000 leütés terjedelmű lehet 500 leütés terjedelmű angol nyelvű összefoglalóval, melyhez 1-3 táblázat, színes ábra vagy kép tartozhat. Itt a törzsszöveg tagolás nélküli, csupán a ’Szakirodalom’ különálló, melyben lehetőleg 10 hivatkozásra szorítkozzanak.
  Publicisztikai írást, beszámolót, könyvrecenziót 6.000–12.000 leütés terjedelemben várunk. Ezekhez egy ábra vagy színes kép mellékelhető.
  A benyújtott tudományos szakcikk és rövid közlemény szakértői bírálatra kerül (peer review eljárás), ennek alapján történik a kézirat befogadása vagy elutasítása. A szerkesztőség joga a szöveg kezelése, stilizálása, formai és helyesírási javítása, melyben az érvényes magyar helyesírási szabályokat, hatóanyagok írásában az ISO előírásokat alkalmazzuk. A megjelenési formát befolyásolja a konkrét tartalom, az éppen megjelent cikkeink mintaként szolgálnak. Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő felkereshető.

  Magyar Ökotoxikológiai Társaság
  Kézirat benyújtásának helye: mott@bdarvas.hu


  Útmutató a szerzőknek a bioKontroll nevű szaklapban való 2015 utáni publikációkhoz (2015)
  Útmutató a Szerzőknek